gender-312411_1280

Når vi debatterer køn og ledelse, falder talen ofte på de forskelle, som vi mener eller tror, der er på mandlige og kvindelige ledere. Desværre er der en generel tendens til at fokusere på og overdrive forskellene. Jeg mener, at det er fordi debatten ofte baserer sig på de mange myter og stereotype opfattelser der er af ledere, specielt de kvindelige ledere.

Når jeg vælger at bruge ordet ”myte” er det for at beskrive nogle generelle opfattelser, som vi tit og ofte støder på. Det er også for at sætte spørgsmålstegn ved, om de opfattelser er i tråd med virkeligheden. Ved vi om det er rigtigt, at det forholder sig sådan? Det gør vi ofte ikke, derfor er det en myte eller en generalisering, der ligger til grund for vores holdning. Måske har vi oplevelser med i baggagen som har været med til danne vores opfattelse af, hvordan kvindelige ledere er. Men det er ikke sikkert, at det passer på alle kvindelige ledere. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tillader os at generalisere og formode, at fordi vi en gang har mødt en kvindelige leder der var på præcis den måde, så er alle sådan. For når vi gør det, vil det påvirke, hvordan vi opfører os og samarbejder næste gang vi møder en kvindelig leder.

Ja, nu tænker du nok, at det er du hævet over, altså det her med at lade sig påvirke at stereotyper. Men det kan jeg fortælle dig, at det er du sandsynligvis ikke! Overrasket? Det bringer mig videre til en anden stærk påvirkning, nemlig kønsroller. De betyder noget for vores opfattelse af lederen. Uanset hvor moderne og åben du selv synes du er, kan du ikke helt undgå at blive påvirket af, hvordan dine medmennesker kategoriserer dig i forhold til f.eks. kønsroller. Effekten af kønsrollerne vender jeg tilbage til i et af de næste indlæg.

Men tilbage til myterne. Myterne omkring, hvorfor der er færre kvindelige ledere end mandlige, lever i bedste velgående. En myte som ofte dukker op; kvinder fravælger simpelthen lederjobbet, fordi de vælger at prioritere familien frem for jobbet. I denne myte ligger det implicit, at kvinder ikke kan kombinere en lederkarriere med et familieliv, for så lider familielivet overlast.

En anden myte, går på, at der ikke er nær så mange kvalificerede kvinder som mænd til lederstillingerne. Det kan godt være, at der ikke er så mange kvinder med ledererfaring – det giver jo sig selv når der er flest mandlige ledere. Men kigger man på de videregående uddannelser, så viser tallene, at der i dag er flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. I år var andelen af kvinder optaget på videregående uddannelser 56%[1]. Det er et perspektiv der er en tanke værd, hvis kvinderne uddanner sig som aldrig før, hvorfor ser vi dem så ikke i de høje lederstillinger?

Hvorfor er det så vigtigt med de her myter? Kunne nogle af de omtalte myter have noget på sig? Eller er der andre aspekter, der gør sig gældende, og som forhindre kvinder i at få lederjobbet?  Jeg vil godt løfte sløret for nogle af de ting, der faktisk har afgørende betydning for kvindelige ledere, f.eks. vores opfattelse af, hvad en ”rigtig” leder er, vores opfattelse af kønsroller og de forestillinger vi har om, hvordan henholdsvis mænd og kvinder skal agere i et lederjob. Det er vigtig at tale om de stereotype opfattelser af kvindelige ledere og de myter, der florere omkring dem, fordi de har en negativ effekt på de kvindelige ledere. Bl.a. kan det kan være svært at være effektiv i lederjobbet fordi kvinderne oplever, at medarbejdere ikke har respekt for deres autoritet. Og derfor er det vigtigt at få punkteret myterne.

I næste indlæg vil jeg kigge nærmere på nogle af de forskelle og ligheder som undersøgelser har fundet på mandlige og kvindelige ledere. I den forbindelse, vil jeg sørge for at få aflivet nogle myter og stereotype syn på ledere.

 

[1] http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/notat-12-kon-docx.pdf